New dance & performance

Spring Roll

Ehkä-tuotannon Spring Roll on taiteen aloja yhdistävä festivaali heräävän vuodenajan kynnyksellä. Spring Roll koostuu uuden tanssin ja esitystaiteen vierailuesityksistä, luennosta, konsertista, runoluennasta, työpajasta ja näyttelystä. Festivaalin tapahtumapaikkana toimii Ehkä-tuotannon Nykytaidetila Kutomo, kuvataiteilija Hertta Kiiskin studio ja Osuuskunta Poesian työhuone Lainnon vanhassa kutomorakennuksessa Turun Linnanfältin alueella. Festivaalin toteutuksessa on Hertta Kiiskin ja Poesian taiteilijoiden lisäksi mukana myös turkulainen kokeellisen musiikin Himera-työryhmä.

Kevään 2023 festivaalin voi kokea perjantaista sunnuntaihin 24.3.–2.4.2023. Kutomorakennukseen levittäytyvä tapahtuma muodostuu verkoksi eri taiteen alojen vuoropuhelulle, mahdollistaa uusia kohtaamisia ja avaa osallistujille nykytaiteen kirjoa eri muodoissaan.

Festivaaliohjelma:

pe 24.3.
klo 17–20 Hertta Kiiskin studio | Adele Hyry ja Hertta Kiiski: Ikivanhoja, vasta tehtyjä, semi tuoreita ja uudehkoja töitä – Avajaiset!

la 25.3.
klo 17 Poesian työhuone | Avoimet runot: Mikael Brygger, Erkka Filander, Matias Loikala ja Henriikka Tavi
klo 19 Nykytaidetila Kutomo | Jenni-Elina von Bagh: As time goes by

pe 31.3.
klo 19 Nykytaidetila Kutomo | Orfee Schuijt: Thing Power

la 1.4.
SIIRTYY SAIRASTAPAUKSEN VUOKSI | Satu Herrala: Ruumiillinen kuratointi – luento (kehossa)
klo 19 Nykytaidetila Kutomo | Himera esittää: Fredrik Rasten ja Marja Ahti

su 2.4.
PERUTTU | Antti Tolvi: Gong, ääni – Työpaja

la 25.3 – su 2.4.
Hertta Kiiskin studio | Adele Hyry ja Hertta Kiiski: Ikivanhoja, vasta tehtyjä, semi tuoreita ja uudehkoja töitä – Aukioloajat ks. näyttelyn oma sivu

Liput Nykytaidetila Kutomon esitysiltoihin: 20/10€
Liput Himeran konserttiin: 10/5€
Satu Herralan luento sekä Hertta Kiiskin studion ja Poesian työhuoneen tapahtumat: vapaa pääsy
Osallistumismaksu Antti Tolvin työpajaan: 15€

Liput ja ilmoittautumiset

Nykytaidetila Kutomon esityksiin on tarjolla pieni määrä ”maksa mitä haluat” -lippuja, jonka voi lunastaa itselleen lipunmyynnistä ennen esityksen alkua.

Kuva: Hertta Kiiski

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Spring Roll

Ehkä-production’s Spring Roll is a multidisciplinary art festival on the eve of the awakening season. Spring Roll consists of guest performances of new dance and performance, lecture, concert, poetry readings, workshop and exhibition. The venue of the festival is Contemporary Art Space Kutomo, visual artist Hertta Kiiski’s studio and co-operative publisher Poesia’s workspace in Lainto weaving building in the Linnanfält area of Turku. In addition to Hertta Kiiski and Poesia’s artists, the Turku-based experimental music group Himera is also collaborating with the festival.

The upcoming festival can be experienced from Friday 24 March to Sunday 2 April 2023. The festival, spread over the weaving building, forms a network for dialogue between different art fields, enables new encounters, and opens up the spectrum of contemporary art in its various forms to the participants.

Festival program:

Fri 24.3.
at 17–20 Hertta Kiiski’s studio | Adele Hyry and Hertta Kiiski: Age-old, newly made, semi-fresh and new works – Opening!

Sat 25.3.
at 17 Poesia’s workspace | Open poems: Mikael Brygger, Erkka Filander, Matias Loikala and Henriikka Tavi
at 19 Contemporary Art Space Kutomo | Jenni-Elina von Bagh: As time goes by

Fri 31.3.
at 19 Contemporary Art Space Kutomo | Orfee Schuijt: Thing Power

Sat 1.4.
POSTPONED DUE TO AN ILLNESS | Satu Herrala: Embodied curating – a (bodily) lecture
at 19 Contemporary Art Space Kutomo | Himera presents: Fredrik Rasten and Marja Ahti

Sun 2.4.
CANCELLED | Antti Tolvi: Gong, sound – Workshop

Sat 25.3. – Sun 2.4.
Hertta Kiiski’s studio | Adele Hyry and Hertta Kiiski: Age-old, newly made, semi-fresh and new works – For opening hours see the exhibition’s own page

Tickets to performance evenings at Contemporary Art Space Kutomo: 20/10€
Tickets to Himera’s concert: 10/5€
Satu Herrala’s lecture, and events at Hertta Kiiski’s studio and Poesia’s workspace: free entry
Participation fee for Antti Tolvi’s workshop: 15€

Tickets and registration

There is a small amount of “pay what you can” tickets available for each performance taking place at Contemporary Art Space Kutomo. These tickets can be purchased at Contemporary Art Space Kutomo’s ticket desk 30 minutes prior to the performance.

Image: Hertta Kiiski

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the Kutomo building is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.