New dance & performance

Spring Roll

Ehkä-tuotannon Spring Roll on taiteen aloja yhdistävä festivaali heräävän vuodenajan kynnyksellä. Spring Roll koostuu uuden tanssin ja esitystaiteen vierailuesityksistä, luennosta, konsertista, runoluennasta, työpajasta, näyttelystä ja oheistapahtumista. Festivaalin tapahtumapaikkana toimii Ehkä-tuotannon Nykytaidetila Kutomon Studiot 1 ja 2, kuvataiteilija Hertta Kiiskin studio ja Osuuskunta Poesian työhuone Lainnon vanhassa kutomorakennuksessa Turun Linnanfältin alueella. Festivaalin toteutuksessa on Hertta Kiiskin ja Poesian taiteilijoiden lisäksi mukana myös turkulainen kokeellisen musiikin Himera-työryhmä.

Kevään 2023 festivaalin voi kokea perjantaista sunnuntaihin 24.3.–2.4.2023. Spring Roll on Ehkän vuosittaisen Uuden tanssin ja esitystaiteen XS-festivaalin keväinen pikkusisko, jonka ohjelmisto rakentuu avoimen haun, eri toimijoiden välisen yhteistyön ja kutsumenettelyn kautta. Kutomorakennukseen levittäytyvä tapahtuma muodostuu verkoksi eri taiteen alojen vuoropuhelulle, mahdollistaa uusia kohtaamisia ja avaa osallistujille nykytaiteen kirjoa eri muodoissaan.

Festivaalin ohjelma täydentyy tammi–helmikuun aikana.

Festivaaliohjelma:

pe 24.3.
klo 17:00-20:00 Hertta Kiiskin studio | Adele Hyry ja Hertta Kiiski: Ikivanhoja, vasta tehtyjä, semi tuoreita ja uudehkoja töitä – Avajaiset!

la 25.3.
klo 17:00 Poesian työhuone | (tba): Avoimet runot
klo 19:00 Nykytaidetila Kutomo | Jenni-Elina von Bagh: As time goes by

pe 31.3.
klo 19:00 Nykytaidetila Kutomo | Orfee Schuijt: Thing Power

la 1.4.
klo 17:00 Nykytaidetila Kutomo | Satu Herrala: Ruumiillinen kuratointi – luento (kehossa)
klo 19:00 Nykytaidetila Kutomo | Himera esittää: Murmurations ja Yksi (Kevät)

su 2.4.
klo 13:00–15:00 Nykytaidetila Kutomo | Antti Tolvi: Gong, ääni -työpaja

la-su 25.3.-2.4.
Hertta Kiiskin studio | Adele Hyry ja Hertta Kiiski: Ikivanhoja, vasta tehtyjä, semi tuoreita ja uudehkoja töitä Aukioloajat ks. näyttelyn oma sivu

Nykytaidetila Kutomon esitysillat: 20/10€
Himeran konsertti: 10/5€
Antti Tolvin työpaja: 15€
Satu Herralan luento sekä Hertta Kiiskin studion ja Poesian työhuoneen tapahtumat: vapaa pääsy

Liput ja ilmoittautumiset

Nykytaidetila Kutomon esityksiin on tarjolla pieni määrä ”maksa mitä haluat” -lippuja, jonka voi lunastaa itselleen lipunmyynnistä ennen esityksen alkua.

Kuva: Hertta Kiiski

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Spring Roll

Ehkä-production’s Spring Roll is a multidisciplinary art festival on the eve of the awakening season. Spring Roll consists of guest performances of new dance and performance, lecture, concert, poetry readings, workshop, exhibition and side events. The venue of the festival is Contemporary Art Space Kutomo’s Studios 1 and 2, visual artist Hertta Kiiski’s studio and co-operative publisher Poesia’s workspace in Lainto weaving building in the Linnanfält area of Turku. In addition to Hertta Kiiski and Poesia’s artists, the Turku-based experimental music group Himera is also collaborating with the festival.

The upcoming festival can be experienced from Friday 24 March to Sunday 2 April 2023. The program of the event is structured through an open call, collaboration between different actors, and an invitation procedure. Spring Roll is a little sister of Ehkä’s annual XS – Festival for New Dance and Performance. The festival, spread over the weaving building, forms a network for dialogue between different art fields, enables new encounters, and opens up the spectrum of contemporary art in its various forms to the participants.

The festival program will be updated during January–February.

Festival program:

Fri 24.3.
at 17:00-20:00 Hertta Kiiski’s studio | Adele Hyry and Hertta Kiiski: Age-old, newly made, semi-fresh and new works – Opening!

Sat 25.3.
at 17:00 Poesia’s workspace | (tba): Open poems
at 19:00 Contemporary Art Space Kutomo | Jenni-Elina von Bagh: As time goes by

Fri 31.3.
at 19:00 Contemporary Art Space Kutomo | Orfee Schuijt: Thing Power

Sat 1.4.
at 17:00 Contemporary Art Space Kutomo | Satu Herrala: Embodied curating – a (bodily) lecture
at 19:00 Contemporary Art Space Kutomo | Himera presents: Murmurations and One (Spring)

Sun 2.4.
at 13:00–15:00 Contemporary Art Space Kutomo | Antti Tolvi: Gong, sound workshop

Sat-Sun 25.3.-2.4.
Hertta Kiiski’s studio | Adele Hyry and Hertta Kiiski: Age-old, newly made, semi-fresh and new works
For opening hours see the exhibition’s own page

Performance evenings at Contemporary Art Space Kutomo: 20/10€
Himera’s concert: 10/5€
Antti Tolvi’s workshop: 15€
Satu Herrala’s lecture, events at Hertta Kiiski’s studio and Poesia’s workspace: free entry

Tickets and registration

There is a small amount of “pay what you can” tickets available for each performance taking place at Contemporary Art Space Kutomo. These tickets can be purchased at Contemporary Art Space Kutomo’s ticket desk 30 minutes prior to the performance.

Image: Hertta Kiiski

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the Kutomo building is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.