New dance & performance

Spring Roll: Himera esittää: Murmurations ja Yksi (Kevät)

Osana Ehkä-tuotannon Spring Roll -festivaalia Himeran konsertti-illassa kuullaan norjalaisen kitaristi ja säveltäjä Fredrik Rastenin Murmurations-teossarjaa, sekä Himera-työryhmän jäsenten Marja Ahti, Niko-Matti Ahti, Antti Tolvi ja Rasmus Östling yhteissävellys Yksi (Kevät).

Fredrik Rasten työskentelee sekä improvisoidun että sävelletyn kokeellisen musiikin parissa. Hän on viime vuosina työskennellyt puhtaan virityksen parissa muun muassa Murmurations-teossarjansa myötä. Konsertti-illassa Rasten esittää musiikkia tästä sarjasta kuuden sähkökitaran, sähköjousien ja huoneeseen levitettyjen vahvistimien avulla.

Toisena teoksena illassa kuullaan Himera-työryhmän jäsenten yhteissävellys Yksi (Kevät). Teos on työryhmän ensimmäinen yritys kehittää kollektiivisen säveltämisen tapaa erilaisten harjoitteiden ja graafisten ohjeiden avulla.

Konsertti Nykytaidetila Kutomolla osana Spring Roll -festivaalin ohjelmaa
la 1.4.2023 klo 19

Liput: 10/5€
Osta lippuja

Esiintyjät: Fredrik Rasten sekä Himera-työryhmän jäsenet Marja Ahti, Niko-Matti Ahti, Antti Tolvi ja Rasmus Östling
Tuotanto:
 Ehkä-tuotanto ja Himera
Kuvat: Torstein Lavik Larsen ja Marja Ahti

Himera on neljän turkulaisen musiikintekijän ja äänitaiteilijan, Marja Ahdin, Niko-Matti Ahdin, Antti Tolvin ja Rasmus Östlingin työryhmä, jonka toiminnan ytimessä on kokeellisen musiikin festivaalin ja konserttien järjestäminen. Ryhmä on ollut aktiivinen vuodesta 2012 lähtien.

himera.fi
fredrikrasten.com

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Spring Roll: Himera presents: Murmurations and One (Spring)

As part of Ehkä-production’s Spring Roll festival Himera’s concert evening presents the Norwegian guitarist and composer Fredrik Rasten with music from the series Murmurations, as well as Himera working group’s – Marja Ahti, Niko-Matti Ahti, Antti Tolvi and Rasmus Östling – collective composition One (Spring).

Fredrik Rasten works in the field of experimental music, both improvised and composed. The last years he has been working extensively with just intonation, taking an extended concept of consonance as a point of departure. In the concert evening Rasten performs music for six electric guitars played with electronic bows with spatialized amps from a series of pieces called Murmurations.

The second piece in the evening is Himera working group’s collective composition One (Spring). One (Spring) is the group’s first attempt to develop a way to compose collectively through different exercises and graphic directions.

Concert at Contemporary Art Space Kutomo as part of the Spring Roll festival
Sat 1.4.2023 at 19

Tickets: 10/5€
Buy tickets

Performers: Fredrik Rasten, and Himera working group’s members Marja Ahti, Niko-Matti Ahti, Antti Tolvi and Rasmus Östling
Production:
Ehkä-production and Himera
Photos: Torstein Lavik Larsen and Marja Ahti

Himera is a collective of four Turku-based musicians and sound artists Marja Ahti, Niko-Matti Ahti, Antti Tolvi and Rasmus Östling, organizing a festival and concerts focused on different expressions of experimental music and sonic art. The group has been active since 2012.

himera.fi
fredrikrasten.com

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.