New dance & performance

Tashi Iwaoka: Becoming a Thousand Winds

‘The wonder of living, the wonder of dying. The wind, flowers and town, we all dance one unity.’

Tashi Iwaokan sooloteos Becoming a Thousand Winds on muodonmuutostapahtuman vaalittu hedelmä, jossa henkilökohtainen rituaali muuttuu ihmiselämän virran juhlaksi. Elämänvirta kulkee läpi ihmisyyden historian sen alusta alkaen – me kaikki kuolemme joskus ja silti elämänvirta jatkuu niissä, jotka tulevat jälkeemme. Teos on kunnianosoitus elämän ikuiselle kierrolle, joka asettaa syntymän ja kuoleman jatkuvaan virtaukseen. 

Rakkaan ihmisen kuolema saa ihmiset ymmärtämään elämää paljastamalla sen, mitä on yhä jäljellä ja mikä on lopullisesti menetetty. Kaikki elävä seuraa samaa luonnollista kiertoa, jonain päivänä minusta tulee tuhat tuulta.

Ohjaus ja esitys: Tashi Iwaoka
Musiikki: Masafumi Akikawan ‘A Thousand Winds’, nauhoitus tuntemattoman
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Tashi Iwaoka
Tukijat: Moving Bodies Festival (Torino), CLOUD/Danslab (Den Haag) and BodlabOT (Amsterdam)
Kuva: Tashi Iwaoka

Esitys Nykytaidetila Kutomolla
pe 28.1. 19:00
su 30.1. 17:00

HUOM! Kokoontumisrajoitusten vuoksi siirtynyt yhteisilta nähdään Nykytaidetila Kutomon ohjelmistossa myöhemmin kuluvana vuonna.

Yhteisilta Anna Maria Häkkisen, Saara Töyrylän ja Erno Aaltosen teoksen Monuments kanssa

tashiwaoka.org

Tashi Iwaoka: Becoming a Thousand Winds

The wonder of living, the wonder of dying. The wind, flowers and town, we all dance one unity.

Tashi Iwaoka’s solo Becoming a Thousand Winds is a cherished outcome of a transformative act that has changed a personal ritual into a celebration of the stream of human lives. That stream of life passes through the history of humankind since its very beginning – we all die one day, and yet, the stream continues in all who will come after us. The work is a tribute to the infinite circle of time that puts birth and death into a continual flow.

Death of a beloved person makes people realise many things in life by mirroring what they still have and what is lost forever. As all living things will follow naturally, one day I will become a thousand winds.

Direction and performance: Tashi Iwaoka
Music: ‘A Thousand Winds’ by Masafumi Akikawa and the recording by the unknown
Production: Ehkä-production and Tashi Iwaoka
Supported by: Moving Bodies Festival (Torino), CLOUD/Danslab (Den Haag) and BodlabOT (Amsterdam)
Photo: Tashi Iwaoka

Performance at Contemporary Art Space Kutomo
Fri 28.1. 19:00
Sun 30.1. 17:00

NOTE! We are negotiating new dates for the double-bill happening later this year due to COVID restrictions.

The performance is a double-bill with Monuments by Anna Maria Häkkinen, Saara Töyrylä and Erno Aaltonen

tashiwaoka.org