New dance & performance

Vallaton KUMOUS: Kaisa Koulu: Lasten luova tanssi

Tanssitaiteilija Kaisa Koulu ohjaa osana yksipäiväistä Vallaton KUMOUS -taidefestivaalia kaksi lasten luovan tanssin työpajaa Turun Taiteen talossa. Toinen paja on suunnattu vanhemmalle yhdessä noin 3–10 kuukauden ikäisen vauvan kanssa ja toiseen pajaan 3–6-vuotias lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Kumpikin paja kestää 45 minuuttia ja niihin osallistutaan sen koko keston ajan.

Vanhemman ja vauvan työpajassa käytetyt erilaiset mielikuvat, materiaalit ja äänimaisemat tukevat moninaisten olemisen ja leikin tapojen löytymistä vanhemman ja vauvan välille. Työpajan fyysiset harjoitukset jättävät tilaa vanhemmalle kuunnella omaa kehoa ja sen hetken jaksamista. Tavoitteena on löytää itselle mieluisin tapa tanssiin ja liikkumiseen vauvan kanssa. Liikkeellinen läsnäolo herkistää huomioimaan vauvan tarpeet ja tarjoamaan lempeän leikkisän kehollisen kokemuksen ja yhdessä jaetun hetken.

3–6-vuotiaiden lasten pajaan osallistutaan yhdessä aikuisen kanssa. Osallistujien uteliaisuutta monipuoliseen liikkumiseen ja keholliseen leikilliseen yhdessäoloon herätellään erilaisin harjoittein. Aktiivisen ja luovan tekemisen vastapainoksi pysähdytään myös rauhoittavien ja rentouttavien tehtävien äärelle. Työpaja mahdollistaa kokemuksia yhteisen leikin ja kehollisuuden moninaisuudesta.

Työpajat lauantaina 2.9.2023 Turun ylioppilasteatterissa (Taiteen talo/2. kerros, Nunnankatu 4, Turku) osana Vallaton KUMOUS -taidefestivaalia

klo 11:15–12:00 3–10 kk vauva ja vanhempi
klo 12:15–13:00 3–6 v lapsi ja aikuinen

Työpajoihin on vapaa pääsy eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista.

Vallaton KUMOUS -festivaalin järjestäjänä toimii Taidekahvit-verkosto, jonka toimijat ovat turkulaisia taiteen ja kulttuurin tekijöitä. Verkostossa on lähes 60 kolmannen sektorin organisaatiota: mm. kirjallisuuden, tanssin, visuaalisten taiteiden, esittävien taiteiden ja lastenkulttuurin edustajia. Vallaton KUMOUS koostuu kaikille avoimesta ja kaiken ikäisille suunnatusta Vallaton -päivätapahtumasta, ja illalla on vuorossa aikuisille suunnattu KUMOUS-klubi. Festivaalille on vapaa pääsy, illalla klo 18.30 tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.

Kaisa Koulu on tanssitaiteilija, jolle yli 20 vuoden uran ajan lasten kanssa työskentely on ollut merkittävässä osassa. Tällä hetkellä hän toimii sairaalaklovnina. Hän ohjaa Ehkä-tuotannon Nykytaidetila Kutomolla syksyllä 2023 kaksi lasten luovan tanssin kurssikokonaisuutta, joista toinen on suunnattu vanhemmalle ja n. 3–10 kk ikäiselle vauvalle ja toiselle 3–6-v lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Ryhmät kokoontuvat syksyn aikana kerran kuukaudessa yhteensä neljänä sunnuntaina.

Kuva: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu: Lasten luova tanssi, Nykytaidetila Kutomo 2022)

 

Vallaton KUMOUS: Kaisa Koulu: Creative dance for children

Dance artist Kaisa Koulu directs two workshops in creative dance for children as part of the Vallaton KUMOUS art festival at the Art House Turku. There’s one workshop aimed at a parent with an approximately 3–10-month-old baby, and the other workshop is for children aged 3–6 years attended with an adult. Both workshops last 45 minutes and are attended for the entire duration.

In the parent and baby workshop, the different images, materials and soundscapes support the discovery of multiple ways of being and playing between parent and baby. The physical exercises of the workshop leave room for the parent to listen to their own body and to cope with the moment. The goal is to find the favourite way for everyone to dance and move with their baby. Awareness of one’s physical presence sensitizes the participating parents to consider the baby’s needs and offers a gently playful bodily experience and a moment shared together.

The workshop for children aged 3–6 years is attended together with an adult. The participants’ curiosity for versatile movement and bodily playful togetherness is awakened with various exercises. As a counterbalance to creative activity, we also stop at calming and relaxing tasks. The workshop enables experiences of the diversity of joint play and physicality.

Workshops on Saturday 2.9.2023 at Turun ylioppilasteatteri (Art House Turku/2nd floor, Nunnankatu 4, Turku) as part of Vallaton KUMOUS art festival

at 11:15–12:00 3–10-month-old baby with a parent
at 12:15–13:00 3–6-year-old child with an adult

The workshops are free of charge and participation does not require pre-registration.

Vallaton KUMOUS festival is organized by the Taidekahvit network, whose operators are Turku art and culture makers. There are almost 60 third-sector organizations in the network: e.g. representatives of literature, dance, visual arts, performing arts and children’s culture. Vallaton KUMOUS consists of a Vallaton day event open to everyone and aimed at all ages, and in the evening it’s the turn of the KUMOUS club aimed at adults. Admission to the festival is free, and the age limit for the evening club at 18:30 is 18 years.

Kaisa Koulu is a dance artist for whom working with children has been a significant part of her more than 20-year career. Currently, she works as a hospital clown. She gives two courses in creative dance for children at Contemporary Art Space Kutomo in the autumn season of 2023. There’s one course aimed at a parent with an approximately 3–10-month-old baby, and the other is for children aged 3–6 years attended with an adult. During the autumn season, both groups gather once a month on Sundays altogether four times.

Photo: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu: Creative dance for children, Contemporary Art Space Kutomo 2022)