New dance & performance

XS: Hertta Kiiski ja Janne Punkari: asetelma_1193233

eikö kaikki valokuvat oo asetelmia loppujen lopuksi?

asetelma_1193233 on Hertta Kiiskin ja Janne Punkarin yhteisnäyttely Hertta Kiiskin studiolla Lainnon kutomorakennuksessa osana Ehkä-tuotannon XS-festivaalin ohjelmistoa. Kiiskin ja Punkarin näyttely on kuvaamistilanteesta asti yhteistyössä syntynyt valokuviin perustuva installaatio. Näyttelyn materiaaleina ovat muun muassa kuu, auringonlaskut, kukat, tarrakuvat, marmori ja tinaruusut. asetelma_1193233 on jatkoa heidän The moon never beams without bringing me dreams… -kokonaisuudelleen Epäjohdonmukaisten tanssiaisissa Kuusamossa elokuussa 2023.

Näyttely Hertta Kiiskin studiolla (Kalastajankatu 1 B, Turku) osana XS-festivaalin ohjelmaa
ti 5.12. klo 19 avajaiset
ke 6.12. klo 13–19
to 7.12. klo 15–19
pe 8.12. klo 15–19
la 9.12. klo 12–19
su 10.12. klo 12–16

Vapaa pääsy!

Taiteilijat: Hertta Kiiski ja Janne Punkari
Tuotanto: Hertta Kiiski
Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto
Tukija: Suomen Kulttuurirahasto
Kuvat: Hertta Kiiski ja Janne Punkari

Hertta Kiiski ja Janne Punkari ovat kuvataiteilijoita, jotka työskentelevät valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien, tekstiilien ja tilan kanssa. asetelma_1193233 on heidän toinen yhteisnäyttelynsä.

instagram.com/herttakiiski
instagram.com/jannepunkari

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Hertta Kiiskin studion tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

XS: Hertta Kiiski and Janne Punkari: still-life_1193233

aren’t all the photos still-lifes after all?

still-life_1193233 is a joint exhibition by artists Hertta Kiiski and Janne Punkari at Hertta Kiiski’s studio at Lainto weaving building as part of Ehkä-production’s XS festival. They work with materials like the moon, sunsets, flowers, stickers, marble and tin roses. Their exhibition is a photo-based installation created collaboratively from the moment photos are taken. still-life_1193233 is a continuation of their The moon never beams without bringing me dreams… project at Bal des Incohérents in Kuusamo in August 2023.

Exhibition at Hertta Kiiski’s studio (Kalastajankatu 1 B, Turku) as part of XS Festival
Tue 5.12. at 19 opening
Wed 6.12. at 13–19
Thu 7.12. at 15–19
Fri 8.12. at 15–19
Sat 9.12. at 12–19
Sun 10.12. at 12–16

Free entry!

Artists: Hertta Kiiski and Janne Punkari
Production: Hertta Kiiski
In collaboration with: Ehkä-production
Supporter: Finnish Cultural Foundation
Photos: Hertta Kiiski and Janne Punkari

Hertta Kiiski and Janne Punkari are artists working with photography, moving image, objects, textiles and space. still-life_1193233 is their second joint exhibition.

instagram.com/herttakiiski
instagram.com/jannepunkari

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the space at Hertta Kiiski’s studio is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.