New dance & performance

XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali

Ehkä-tuotannon vuosittainen XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali ihastuttaa jälleen marras-joulukuun taitteessa! Jo viidettätoista kertaa järjestettävän tapahtuman ohjelma koostuu uuden tanssin ja esitystaiteen vierailu- ja kantaesityksistä, näyttelystä sekä juhlista. Monitaiteinen tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Arte ry:n ja kuvataiteilija Hertta Kiiskin kanssa, jotka rikastuttavat festivaalia omien sisältöjensä kanssa.

Torstaista sunnuntaihin 30.11.–10.12.2023 toteutuvan festivaalin tapahtumapaikkoja ovat Nykytaidetila Kutomon lisäksi Hertta Kiiskin studio ja Titanik-galleria. Festivaalin esityksiä Nykytaidetila Kutomolla on tukenut Läntinen tanssin aluekeskus.

Festivaaliohjelma:

to 30.11.
klo 18–20 Nykytaidetila Kutomo | Eséte Sutinen ja työryhmä: Rest as a … – Ensi-ilta!

pe 1.12.
klo 18 Titanik-galleria | KÖTT-kollektiivi: GARNNN

la 2.12.
klo 15–17 Nykytaidetila Kutomo | Eséte Sutinen ja työryhmä: Rest as a …
klo 18 Titanik-galleria | KÖTT-kollektiivi: GARNNN

ti 5.12.
klo 18 Nykytaidetila Kutomo | Essi Kausalainen ja työryhmä: Barbara ja häntä – Peruttu!
klo 19–21 Hertta Kiiskin studio | Hertta Kiiski ja Janne Punkari: asetelma_1193233 – Avajaiset!

la 9.12.
klo 19 Nykytaidetila Kutomo | Pimeä Hedelmä X Amanda & Lydia: the weight of being sexy – Ensi-ilta!
klo 20–22 Nykytaidetila Kutomo | Pimeä Hedelmä DJ:t – Juhlat!

ke 6.12 – su 10.12.
Hertta Kiiskin studio | Hertta Kiiski ja Janne Punkari: asetelma_1193233 – Aukioloajat ks. näyttelyn oma sivu

Liput Barbara ja häntä sekä the weight of being sexy esityksiin: 20/10 €
Titanik-galleriaan, Hertta Kiiskin studioon ja Rest as a … esityksiin: vapaa pääsy

Osta lippuja

Nykytaidetila Kutomon esityksiin on tarjolla myös ”pay what you can” -lippuja. Lipun voi lunastaa itselleen Nykytaidetila Kutomon lipunmyynnistä 30 minuuttia ennen esityksen alkua.

Kuva: Hertta Kiiski

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon ja Hertta Kiiskin studion tilat Lainnon kutomorakennuksessa eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

XS – Festival for New Dance and Performance

Ehkä-production’s annual XS – Festival for New Dance and Performance delights again at the turn of November and December! The festival’s fifteenth edition program consists of guest performances and premieres of new dance and performance, an exhibition, and a party. The multi-artistic event is realized in cooperation with Arte Association and visual artist Hertta Kiiski, who enrich the festival with their own content.

The festival takes place from Thursday to Sunday 30.11.–10.12.2023, and in addition to Contemporary Art Space Kutomo, the event venues are Hertta Kiiski’s studio and Titanik Gallery. The performances at Contemporary Art Space Kutomo have been supported by the Regional Dance Centre of Western Finland.

Festival program:

Thu 30.11.
at 18–20 Contemporary Art Space Kutomo | Eséte Sutinen and working group: Rest as a … – Premiere!

Fri 1.12.
at 18 Titanik Gallery | KÖTT collective: GARNNN

Sat 2.12.
at 15–17 Contemporary Art Space Kutomo | Eséte Sutinen and working group: Rest as a …
at 18 Titanik Gallery | KÖTT collective: GARNNN

Tue 5.12.
at 18 Contemporary Art Space Kutomo | Essi Kausalainen and working group: Barbara and the Tail – Cancelled!
at 19–21 Hertta Kiiski’s studio | Hertta Kiiski and Janne Punkari: still-life_1193233 – Opening!

Sat 9.12.
at 19 Contemporary Art Space Kutomo | Pimeä Hedelmä X Amanda & Lydia: the weight of being sexy – Premiere!
at 20–22 Contemporary Art Space Kutomo | Pimeä Hedelmä DJs – Party!

Wed 6.12 – Sun 10.12.
Hertta Kiiski’s studio | Hertta Kiiski and Janne Punkari: still-life_1193233 – For opening hours see the exhibition’s own page

Tickets to Barbara and the Tail and the weight of being sexy performances: 20/10 €
Titanik Gallery, Hertta Kiiski’s studio, and Rest as a … performances: free entry

Buy tickets

“Pay what you can” tickets are available for each performance taking place at Contemporary Art Space Kutomo. These tickets can be purchased at Contemporary Art Space Kutomo’s ticket desk 30 minutes prior to the performance.

Image: Hertta Kiiski

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the spaces at Contemporary Art Space Kutomo and Hertta Kiiski’s studio at the Lainto weaving building are not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.