New dance & performance

XS: KÖTT-kollektiivi: GARNNN

GARNNN on tanssiteos ruumiille ja langalle. Se on jännittyvä, ovela, nautiskeleva kielen ja ruumiin juhla. Se koostuu langan ja esiintyjien ruumiiden lihasta, monisäikeisestä assosiaatioiden verkosta, groteskista tanssista ja mielestä, arkisista eleistä ja leikeistä. GARNNN tutkii pienen arkipäiväisen materiaalin muuttumista suureelliseksi, monumentaaliseksi sekä oudoksi.

GARNNN luo liharunoutta – se tapahtuu suussa, syljessä, vatsassa, lihaksiston ja äänenmuodostuksen tuntevana monikielisenä yhteissinfoniana. Teos kääntää antiikin Kreikan Moirain myytin nykyesitykseksi. Kohtalottaret kutoivat elämän lankaa, mittasivat sitä ja leikkasivat sitten poikki. Jätämme myytin tarinallisen puolen taakse, ja pidämme mukanamme myytin ytimen langan.

GARNNN on tanssitaiteilijoiden Anni Kailan, Karoliina Loimaalan ja Anna Stenbergin sekä vaihtuvien taiteilijoiden muodostaman KÖTT-kollektiivin toinen yhteinen teos. Kollektiivi tutkii kirjoituksen ja tanssin eri yhteen tulemisen muotoja ja erikoistuu liharunouteen.

Esitykset Titanik-galleriassa (Itäinen Rantakatu 8, Turku) osana XS-festivaalin ohjelmaa
pe 1.12. klo 18
la 2.12. klo 18

Vapaa pääsy!

Koreografia: Karoliina Loimaala yhdessä esiintyjien kanssa
Esitys: Anni Kaila, Karoliina Loimaala ja Anna Stenberg
Puku- ja tekstiilisuunnittelu: Ellada Damianou
Valosuunnittelu: Sofia Palillo
Äänisuunnittelu: Atte Kantonen
Tuottajat: Karoliina Loimaala ja Tittamari Paavola
Tuotanto: KÖTT-kollektiivi
Vierailun tuotanto: Arte
Residenssit: HAM ja Zodiak – Uuden tanssin keskus/HAM-kulma (Helsinki), Koneen Säätiö/Saaren kartano (Mynämäki), Pirkanmaan Tanssin Keskus/Liikelaituri (Tampere), UrbanApa (Helsinki) ja Åland Archipelago Guest Artist Residence (Kökar)
Tukijat: Svenska kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 5.8.2022 Galleria Albert IX, Helsinki
Kesto: 80 min
Kuvat: Jo Hislop

annikaila.com
karoliinaloimaalawebsite.web.app
annastenberg.info

 

XS: KÖTT collective: GARNNN

GARNNN is a dance performance consisting of bodies and yarn. It is a curious, absorbing and savouring feast for the body and its many tongues. The piece is an amalgamation of flesh and yarn, a thickly woven web of associations created through grotesque dance, everyday gestures and games. GARNNN explores how small and mundane materials can transform into something grandiose, monumental and strange.

GARNNN creates flesh poetry – the mouth, saliva, stomach, muscles and voice organs forging a symphony of many materials and languages. The piece translates the Greek myth of Moirai into a contemporary performance. The three Fates spun, measured and cut the threads of mortal lives. Leaving behind the narrative side of the myth, the piece takes its inspiration from its woven core.

GARNNN is the second piece of KÖTT collective (KÖTT means flesh in Swedish). The group consists of dance artists Anni Kaila, Karoliina Loimaala and Anna Stenberg and changing artists. The collective specialises in bringing together writing and dance in various ways. It focuses specifically in flesh poetry.

Performances at Titanik Gallery (Itäinen Rantakatu 8, Turku) as part of the XS Festival
Fri 1.12. at 18
Sat 2.12. at 18

Free entry!

Choreography: Karoliina Loimaala together with the performers
Performance: Anni Kaila, Karoliina Loimaala and Anna Stenberg
Costume and textile design: Ellada Damianou
Lighting design: Sofia Palillo
Sound design: Atte Kantonen
Producers: Karoliina Loimaala and Tittamari Paavola
Production: KÖTT collective
Production of the guest performance: Arte
Residencies: HAM and Zodiak – Center for New Dance/HAM Corner (Helsinki), Kone Foundation/Saari Manor (Mynämäki), Pirkanmaa Dance Centre/Liikelaituri (Tampere), UrbanApa (Helsinki) and Åland Archipelago Guest Artist Residence (Kökar)
Supporters: Arts Promotion Centre Finland and Swedish Cultural Foundation in Finland
Premiere: 5.8.2022 Gallery Albert IX, Helsinki
Duration: 80 min
Photos: Jo Hislop

annikaila.com
karoliinaloimaalawebsite.web.app
annastenberg.info