New dance & performance

XS Vol.10: Rea-Liina Brunou: Pedestrian Ballet – Variations

Rea-Liina Brunoun uusi teos Pedestrian Ballet – Variations tarkastelee ihmisen ja joutsenen välistä yhteyttä länsimaisessa taideperinteessä. Esitys liikkuu muodonmuutosten rajapinnoilla, etsien uusia merkityksiä klassisen baletin ikonisista liikemotiiveista.

Teos on jatkoa Pedestrian Ballet -kävelyesitykselle, jonka ensi-ilta oli Ehkä-tuotannon XS-festivaalilla marraskuussa 2016. Teoksessa tutkittiin romantiikan ajan baletin ja nykytanssin sidoksia perehtyen samalla Marie Taglionin henkilöhistoriaan sekä katsojan kehon somatiikkaan.

Pedestrian Ballet – Variations ensiesitetään Kutomolla marraskuussa 2018 osana kymmenettä XS-festivaalia.

Koreografia: Rea-Liina Brunou
Tanssi: Maija Reeta Raumanni
Visuaalinen suunnittelu: Piia Rinne
Äänisuunnittelu: Miki Brunou
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Rea-Liina Brunou
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Kutomo
Tukija: Läntinen tanssin aluekeskus
Kuva: Piia Rinne

Esitykset Kutomolla
ke 21.11.2018 klo 19 ensi-ilta osana XS-festivaalin ohjelmaa
ke 28.11. klo 19

Yhteisilta Sebastian López-Lehdon teoksen Light kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

realiinabrunou.blogspot.com
mikibrunou.com
piiarinne.com

 

XS Vol.10: Rea-Liina Brunou: Pedestrian Ballet – Variations

Pedestrian Ballet – Variations by Rea-Liina Brunou explores the connection between humans and swans in the Western art tradition. Through various bodily transformations, the performance is extracting new meanings from the iconic motifs of classical ballet.

Pedestrian Ballet – Variations is a sequel to the guided walking performance Pedestrian Ballet which premiered at Ehkä-production’s XS festival in November 2016.

Pedestrian Ballet – Variations will premiere at Kutomo as part of the tenth XS festival in November 2018.

Choreography: Rea-Liina Brunou
Dance: Maija Reeta Raumanni
Visual design: Piia Rinne
Sound design: Miki Brunou
Production: Ehkä-production and Rea-Liina Brunou
Residency: Ehkä-production/Kutomo
Supported by: Regional Dance Centre of Western Finland
Photo: Piia Rinne

Performances at Kutomo
Wed 21.11.2018 at 7 pm premiere as part of the XS festival
Wed 28.11. at 7 pm

Double bill evening with the performance Light by Sebastian López-Lehto

Tickets: 15/10€
Buy tickets

realiinabrunou.blogspot.com
mikibrunou.com
piiarinne.com